Gestaltterapi

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hele mennesket – både tanker, følelser og kropp. I gestaltterapien ser vi først og fremst på evner og muligheter fremfor sykdom og begrensninger. Gestaltterapi er en fantastisk metode til å forstå seg selv bedre, bli mer hel og komme i kontakt med indre ressurser.

Gestaltterapi

Når vi opplever noe som er vanskelig, er det viktig å se og erkjenne det som er, og finne måter å håndtere dette på. Jeg ønsker å hjelpe deg til å se at vi har valg og muligheter selv om vi er midt i vanskelige livssituasjoner.

Gjennom en slik prosess vil man gjerne kjenne seg mer hel og trygg, noe som gjør at man står sterkere i seg selv midt i alt det som livet byr på. Det er en interessant og vakker reise man begir seg ut på når målet er å bli bedre kjent med seg selv. Det vil være en glede for meg å få følge deg et stykke på veien.

I samtaleterapi utforsker vi «her og nå» med kropp, følelser og tanker ved å bruke ulike gestaltterapeutiske metoder og eksperimenter.